FAQ

1. Co to vlastně Baťova manažerská olympiáda je?
Jedná se o soutěž určenou pro studenty 3. ročníků středních škol České a Slovenské republiky. Pro úspěšné zvládnutí testů předkola i finále se předpokládá všeobecný přehled o aktuálních tématech a znalosti především z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu, všeobecného světového přehledu, matematiky a logiky a anglického jazyka.

2. Je účast v Baťově manažerské olympiádě podmíněna dosavadními studijními výsledky?

Olympiády se může zúčastnit jakýkoliv student 3. ročníku střední školy bez ohledu na jeho dosavadní studijní výsledky.

3. Můžu se přihlásit, i když se moje škola olympiády nezúčastní?

Bohužel ne. Nutnou podmínkou pro účast na olympiádě je účast Vaší školy. Pro zařazení Vaší školy do Baťovy manažerské olympiády nás prosím kontaktujte na e-mailu olympiada.fame@seznam.cz.

4. Mohou se zúčastnit i žáci vyšších (popř. nižších) ročníků?

Starší ani mladší žáci se účastnit nemohou, olympiáda je určena pouze studentům 3. ročníků středních škol.

5. Můžu se přihlásit z jakékoliv školy? Jaké jsou podmínky?

Základní podmínkou pro účast v Baťově manažerské olympiádě je zaslání závazné přihlášky – to provede odpovědná osoba dané střední školy. Svou působnost zaměřujeme na gymnázia, obchodní akademie, lycea, střední průmyslové školy, střední odborné školy, střední integrované školy či jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Počet přihlášených studentů z jedné školy je neomezený.

6. Platí se za přihlášení nějaké poplatky?

Přihlášení a účast v Baťově manažerské olympiádě je zcela ZDARMA.

7. Jakou podobu mají testy?

Testy předkola se skládají ze 100 otázek tématicky rozdělených do pěti výše uvedených oblastí. Otázky jsou uzavřené, vždy s právě jednou správnou odpovědí.

8. Je možné předkolo absolvovat doma v případě nemoci a podobně?

Ne, test musí být řešený pouze v přítomnosti zodpovědné osoby a v časovém rozmezí 8:00 až 18:00 hod. Testy započaté po 18:00 budou neplatné a soutěžící bude vyloučený.

9. Kolik studentů postoupí do finále?

Do finále, které proběhne v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, postoupí ti nejlepší účastníci předkola. Bodový limit není předem stanoven, záleží na konkrétních výsledcích daného ročníku. Běžně se počet finalistů pohybuje mezi 60-80 osobami.

10. Kolik studentů bylo přijato bez přijímacích zkoušek v minulých ročnících Baťovy manažerské olympiády? Kolik jich bude letos?

V každém ročníku olympiády bylo umožněno přijetí na Fakultu managementu a ekonomiky bez přijímacích zkoušek 30 nejlepším účastníkům.

11. Jaké jsou podmínky pro nástup na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v případě, že zvítězím v Baťově manažerské olympiádě?

Podmínkou je doložení maturitního vysvědčení, podání online přihlášky na jeden z oborů Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a zaslání zkrácené e-přihlášky na studijní oddělení Fakulty managementu a ekonomiky (tzv. registrační štítek) společně s kopií dopisu od děkana Fakulty managementu a ekonomiky informujícího o přijetí ke studiu. Administrativní poplatek za podání přihlášky je všem vítězům odpuštěn.

12. Když uspěji, mohu si vybrat jakýkoliv obor z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně?

Vítězům olympiády bude umožněno po zakončení studia na střední škole (nutno složit maturitní zkoušku) studovat jakýkoliv obor bakalářského studia Fakulty managementu a ekonomiky. Na obory jiných fakult se tato možnost nevztahuje, je nutné na ně složit přijímací zkoušky běžným způsobem.

13. Když v Baťově manažerské olympiádě uspěji, je mou povinností na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastoupit?

Úspěšné zvládnutí olympiády nezavazuje vítěze nastoupit ke studiu na Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Konečné rozhodnutí je pouze na každém z vítězů.