Finále

Průběh finále Baťovy manažerské olympiády:

 • Účast na finále ve Zlíně potvrdí student předem.
 • Student po příchodu do budovy Univerzitního centra (nám. T.G.M.  5555, 760 01 Zlín) předloží u registračního pultu občanský průkaz a pozvánku, která mu bude po předkole zaslána e-mailem.
 • Student absolvuje finálový test dle stanovených podmínek (viz níže).
 • Po absolvování testu bude připraven program pro studenty, po kterém bude následovat vyhodnocení výsledků a předání cen.

Informace k průběhu finále a jeho hodnocení:

 • Finálový test bude zaměřen na matematiku a logiku, všeobecný světový přehled, ekonomiku, management, marketing  a angličtina.
 • Zadání testu bude uloženo v počítači, bližší specifikaci dostanou studenti těsně před testem.
 • Na zpracování testu je určeno 75 minut.
 • Správné odpovědi bude student zaznamenávat přímo do testového souboru na PC.
 • Mezi příklady a oblastmi může student libovolně přecházet a znovu se k nim vracet.
 • 10 minut před koncem bude student upozorněn na zbývající čas.
 • Při vypracovávání testu je zakázáno používání jakéhokoliv komunikačního nástroje, mobilní telefony musí být po celou dobu testu vypnuté. Povoleny jsou pouze psací potřeby a kalkulačka. Dále je zakázáno vyrušování a opisování. Poruší-li student tato nařízení, bude bezpodmínečně z finále olympiády vyloučen.
 • Bodování finálového testu je jednotné, tzn. každý příklad je ohodnocen 1 bodem.
 • Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď.
 • Za špatnou odpověď se body neodečítají.

Kde nás najdete na finále – budova U13:

Mapka UTB CZ 27.1.2015