Informace

Podmínky pro přihlášení:

 • Akce je organizována výhradně pro studenty 3. ročníků gymnázií a středních škol s ekonomickým zaměřením z České a Slovenské republiky.
 • Registrace škol bude probíhat do 28. 2. 2017
 • Počet přihlášených studentů v rámci jedné školy není omezen.
 • Přihlášení  je zdarma.
 • Každá ze škol si sama stanoví odpovědnou osobu z řad pedagogů, která bude za svou školu komunikovat s projektovým týmem.
 • Komunikace probíhá elektronickou formou prostřednictvím e-mailové adresy olympiada.fame@seznam.cz, důležité dokumenty obdrží škola a finalisté taktéž v elektronické podobě.
 • V rámci předkola bude projektový tým komunikovat především s odpovědnou osobou, v rámci finále komunikuje tým již přímo s postupujícími studenty.
 • Předkolo proběhne během dubnového týdne (3. 4. – 7. 4.2017) v den podle vlastního výběru školy (viz PŘEDKOLO).
 • Finále se uskuteční v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, a to v pátek 16. 6. 2017 (viz FINÁLE).

Podmínky pro přijetí vítězů Baťovy manažerské olympiády na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:

Vítězové olympiády mají možnost být přijati na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) pro akademický rok 2019/2020 bez přijímacích zkoušek, nástup však není povinností.
Studenti se mohou přihlásit na jeden z oborů bakalářského studia Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně (na obory jiných fakult se tato možnost nevztahuje).
Student je povinen ukončit čtvrtý ročník SŠ a složit úspěšně maturitní zkoušku.

V případě nástupu na Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně je student povinen:

 • prokázat úspěšné složení maturitní zkoušky,
 • zaslat na studijním oddělení Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně zkrácenou e-přihlášku (tzv. registrační štítek) společně s kopií dopisu od děkana Fakulty managementu a ekonomiky, informujícího o přijetí ke studiu (administrativní poplatek za podání přihlášky bude všem vítězům odpuštěn).

Detailní postup včetně termínů bude studentům po finále olympiády zaslán písemně a současně elektronickou formou na jejich e-mail. Jako bonus získávají vítězové olympiády záruku ubytování na univerzitních kolejích po dobu svého řádného studia na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.