Pravidla

Základní informace o předkole

Předkolo olympiády bude probíhat v době mezi 8:00 a 18:00 hod.  a to v termínu uvedeném na webu olympiada.fame.utb.cz.
Test v rámci předkola bude vypracován v elektronické formě, v systému Moodle dostupném přes webové stránky vyuka.fame.utb.cz.
Podmínkou pro realizaci testu na škole je umožnění přístupu studenta do počítačové učebny k funkčnímu PC s přístupem na internet.
Na základě registrace studenta obdrží škola s předstihem kódy pro přístup k testům. Kód (PIN) bude možno uplatnit pouze 1x (každý student bude mít svůj unikátní kód), a to pouze v termínu uvedeném výše. Opakované použití kódu nebude možné.
Test bude přístupný studentovi přesně 80 minut od okamžiku aktivace (zalogování studenta).
Test je rozdělen do 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, ekonomie, management a marketing, anglický jazyk.
Pořadí řešení tematických oblastí si student volí sám.
Na základě výsledků předkola postoupí úspěšní studenti do finále Baťovy manažerské olympiády, které se uskuteční v pátek 16. 6. 2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.

Průběh testu

Všichni účastníci se dostaví na místo (počítačovou učebnu) a vyplní test v čase mezi 8:00 a 18:00 hod.
Počet odpovědných osob v počítačové učebně závisí na počtu uchazečů, avšak jejich přesný počet necháváme na zvážení školy.
Doporučuje se (umožňují-li to parametry PC učebny) rozsazení studentů tak, aby mezi 2 sousedícími studenty bylo vždy jedno volné místo.
Před testem je zapotřebí připravit studentům úvodní stranu testu v systému Moodle.

Během prvních 10 minut

Každý student obdrží od odpovědné osoby unikátní kód, díky kterému se bude přihlašovat do testu v systému Moodle.
Následně budou studenti v krátkosti seznámeni s: oblastmi testu, systémem bodování, časovým limitem, poučením o chování během řešení testů. Odpovědná osoba je povinna studenty o těchto záležitostech informovat.

Čistý čas 80 minut

Teprve až každý student obdrží svůj kód, může svůj test spustit a začít pracovat. Od této chvíle se začne studentovi v systému Moodle odpočítávat čas 80 minut.
Od tohoto okamžiku nesmí odpovědná osoba odpovídat na jakékoliv dotazy.
Student může opustit učebnu po ukončení testu.

Bodování

Student získává za každou správnou odpověď vždy 1 bod.
Za špatnou odpověď se body neodečítají, tzn. v součtu lze získat minimálně 0 bodů a maximálně 100 bodů. Celkový počet bodů určí úspěšnost uchazeče a jeho postup do finále Baťovy manažerské olympiády.

Vyhodnocení testu

Výsledky testu předkola budou zveřejněny do 30. 4. 2017 na webových stránkách olympiada.fame.utb.cz.
Do 3. 5. 2016 budou výsledky, případně společně s dalšími informacemi o průběhu finále olympiády, také odeslány poštou i na e-mailovou adresu odpovědné osobě.
Úspěšní řešitelé předkola budou pozváni na finále Baťovy manažerské olympiády, které se uskuteční dne  16. 6. 2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Poučení o chování studentů

Na stole mohou mít studenti pouze psací potřeby a láhev s vodou.
Každý student bude mít k dispozici jeden bílý papír, který musí na konci testu odevzdat odpovědné osobě. Odpovědná osoba je povinna tyto papíry skartovat.
Zakazuje se používání kalkulaček a mobilních telefonů.
Na liště monitoru počítače nesmí být spuštěn jiný program, než ten, ve kterém bude test prováděn.
Mobilní telefony musí mít studenti po celou dobu zpracovávání testu vypnuty.
Pokud někomu v průběhu testu telefon zazvoní, bude bezpodmínečně z předkola olympiády vyloučen.
Během řešení testu musí být v místnosti naprostý klid, studenti se nesmí bavit a opisovat.
Studenti nesmí používat při vypracování testu Internet ani jiné materiály, které by jim mohly pomoci při řešení otázek.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na náš realizační tým prostřednictvím e-mailové adresy olympiada.fame@seznam.cz nebo přímo na manažerku projektu Janu Králíkovou na e-mailové adrese 14kralikova@seznam.cz nebo tel. 739 089 920.

Studentům přejeme hodně štěstí při řešení testu předkola Baťovy manažerské olympiády a těšíme se na setkání ve finále!