Předkolo

Předkolo Baťovy olympiády proběhne na jednotlivých středních školách druhý dubnový týden (3. 4. – 7. 4. 2017), kdykoli mezi 8:00 a 18:00 hod.

  • Test v rámci předkola bude vypracován v elektronické formě v systému Moodle dostupném přes webové stránky vyuka.fame.utb.cz.
  • Podmínkou pro realizaci testu na škole je umožnění přístupu studenta do počítačové učebny k funkčnímu PC s přístupem na internet.
  • Na základě registrace studenta obdrží škola s předstihem kódy pro přístup k testům. Kód (PIN) bude možno uplatnit pouze 1x (každý student bude mít svůj unikátní kód), a to pouze v termínu uvedeném výše. Opakované použití kódu nebude možné.
  • Test bude přístupný studentovi přesně 80 min od okamžiku aktivace (zalogování studenta).
  • Test je rozdělen na 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, management a marketing, ekonomie a anglický jazyk.
  • Celkový počet bodů určí úspěšnost uchazeče a jeho postup do finále.
  • Pravidla a bližší pokyny obdrží jednotlivé střední školy po registraci prostřednictvím e-mailu.
  • Během skládání testu musí být v místnosti přítomný pedagogický dozor.
  • Kopírování, fotografování a šíření testů v jakékoliv podobě je přísně zakázané. V případě porušení těchto pravidel bude spolupráce s danou školou automaticky ukončena.
  • Studenti jsou povinni nastudovat si pokyny a pravidla předkola olympiády předem. Přesné znění pravidel najdete zde.

Výsledky předkola budou zveřejněny na webových stránkách olympiády olympiada.fame.utb.cz do 28. 4. 2017 pod přidělenými přihlašovacími údaji a do 30. 4. 2017 rozeslány jednotlivým školám s jmenovitými výsledky.

Na základě výsledků předkola postoupí úspěšní studenti do finále Baťovy manažerské olympiády, které se uskuteční v pátek 16. 6. 2017 v Univerzitním centru ve Zlíně.